EU-funded Projects

EU-funded Projects

A VEKOP projekt adatai

Kedvezményezett neve: Starschema Kft

Projekt címe: Önkiszolgáló analitikus módszertan és interaktív elemző üzleti intelligencia keretrendszer kidolgozása

Projekt kezdete: 2018.09.01.

Projekt fizikai befejezése: 2020.11.29.

Projekt azonosítószáma: VEKOP-2.1.1-15-2016-00116

Szerződött összeg (Ft): 261 240 000

Támogatási intenzitás (%): 64,87

Szakmai tartalom

A projekt célja egy ún. „Önkiszolgáló analitikus módszertan és interaktív elemző üzleti intelligencia keretrendszer kidolgozása”, illetve prototípusának megalkotása. A projekt tartalma és célja a kutatási időszakban alapvetően nem változott, azonban az eredeti célokat elérő, illetve azokat meghaladó termék került időközben megfogalmazásra. A projekt felülvizsgált célja és szakmai tartalma alapján létrejövő rendszer, amely:

1. Naprakész mind az adatok, mind pedig az adatforrások szempontjából. Mind az új adatbázisok megjelenése, mind a már meglévők frissítését követően is tudnia kell működni.

2. Képes a szoftvert alkalmazó egész szervezet áttekintését lehetővé tevő funkciók betöltésére; egy szervezet információforrásait mérje fel; az adatokat és a meta adatokat az engedélyek birtokában automatikusan nyerje ki.

3. Az éppen vizsgált területhez kapcsolódó többletinformációt (adatot és/vagy megjelenítést) képes ajánlani a felhasználók részére: Pl. jogszabály változása esetén a pénzügyi kimutatáshoz a kapcsolódó jogszabályi környezet adatainak ajánlása. Automatizáltan tudjon riporttartalmakat és riportformátumokat ajánlani a felhasználó szokásait kategorizálva; automatizáltan keressen ajánlható adatforrásokat a felhasználó szokásaihoz igazodva.

4. Alkalmas új összefüggések felfedezésére különböző adatforrásból származó adatsorok alapján; felismeri a különböző adatbázisokban tárolt adatok átfedését; különálló, de tartalmukban átfedő adattáblák nem átfedő részei között is képes kapcsolat, összefüggés vizsgálatára.

5. A már meglévő adatok birtokában mindazokat a funkciókat el tudja látni, amelyeket egy ma használatos BI rendszer tud kínálni.

6. Legalább olyan gyorsasággal működik, mint a mai BI rendszerek, azzal együtt, hogy új funkciókat (pl.; ajánlások, redundancia vizsgálat, piaci trendek előrejelzése stb.) valósít meg. Az elvárt válaszidő: egy átlagosnak tekinthető 1 millió rekord/riport esetén az adatok kinyerésének és feldolgozásának ideje nem haladhatja meg a 30 másodpercet.

7. Mivel a rendszer több információforrást használ fel, képes arra, hogy a küllönböző forrásból származó adatok redundanciáját is megállapítsa. Ezen belül célunk, hogy százezer darab, átlagosan ~1 kB méretű rekord, azokon belüll pedig ~50-500 byte méretű adatok esetén is legfeljebb 10 másodperc alatt a rendszernek meg kell tudnia állapítani az egyes forrásból származó halmazok átfedését, az adatok azonosságának mértékét (pl. 80%).

This website uses cookies

To provide you with the best possible experience on our website, we may use cookies, as described here. By clicking accept, closing this banner, or continuing to browse our websites, you consent to the use of such cookies.

I agree